ITA ทต.ดงสมบูรณ์
ผลงานดีเด่น
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  แหล่งท่องเที่ยว     รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 2567 รอบ6เดือน     แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แนบภาคผนวก      
 
 


การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนในระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน...

โครงการธนาคารคัดแยกขยะ หมู่ที่3...

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566...


การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนในระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน...

โครงการธนาคารคัดแยกขยะ หมู่ที่3...

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566...

พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566...

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"...

วันเด็กแห่งชาติ ปี2567...

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...
 
 
26 ม.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ...
26 ม.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ...
26 ม.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ...
11 ม.ค. 2567 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
11 ม.ค. 2567 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
11 ม.ค. 2567 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
5 ม.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
4 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้านนายจีราศักดิ์ วงค์สวัสดิ์ ถ...
8 มี.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3
8 มี.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธร...
25 ต.ค. 2564 ประกาศราคาราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธร...
Loading...
 

7 ต.ค. 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
16 ส.ค. 2565 จดมหมายข่าวการประชุมสภา สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
9 มิ.ย. 2565 จิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันอานันทมหิดล
11 พ.ค. 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
11 พ.ค. 2565 ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี 2565
9 ธ.ค. 2564 จดหมายข่าว 15/2564


ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3730705 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน