ITA ทต.ดงสมบูรณ์
ผลงานดีเด่น
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.dongsomboon.go.th
 
 
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566...

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"...

วันเด็กแห่งชาติ ปี2567...

รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ"เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)"...


พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566...

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"...

วันเด็กแห่งชาติ ปี2567...

รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ"เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)"...

โครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”...

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้)...

โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)...

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ...
 
 
26 ม.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ...
26 ม.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ...
26 ม.ค. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ...
4 ก.ย. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
30 มิ.ย. 2566 บริการโดนใจ LOGIN ง่าย ๆ ผ่าน ThaID
29 มิ.ย. 2566 นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกา๊ชเรือนกระจก
5 ม.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
9 เม.ย. 2562 ประกาศตรวจรับงานจ้าง
4 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้านนายจีราศักดิ์ วงค์สวัสดิ์ ถ...
8 มี.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3
8 มี.ค. 2565 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธร...
25 ต.ค. 2564 ประกาศราคาราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธร...
Loading...
 

7 ต.ค. 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
16 ส.ค. 2565 จดมหมายข่าวการประชุมสภา สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
9 มิ.ย. 2565 จิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันอานันทมหิดล
11 พ.ค. 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
11 พ.ค. 2565 ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี 2565
9 ธ.ค. 2564 จดหมายข่าว 15/2564


ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3703896 คน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน